Home » ความรัก

Category Archives: ความรัก

รู้จักว่าจะรัก ก็ต้องรู้จักที่จะรักตนเองให้ได้เสียก่อน

สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจ ผ่านเรื่องราวของความรักใคร่ ถือว่ามีอยู่หลากหลายรูปแบบ และถึงแม้ว่าความรักใคร่ เริ่มต้นด้วยการส่งให้แก่กัน โดยจะใช้ความบริสุทธิ์ใจเป็นสื่อกลาง พร้อมกับจะก่อให้เกิดความรักภายในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าเพศใดก็ตาม ก็อาจมีความรักให้กันได้ มิใช่จะมีแค่ชายหญิงเท่านั้น แต่ทว่าหญิงรักหญิง ชายรักชาย หรือแม่กระทั่งรักแบบเพื่อน ก็สามารถมอบให้กันได้คะ

 
ความรัก
ไม่ว่าเราจะรู้สึกชอบใคร รักใคร แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทุกท่านขาดไม่ได้ นั่นก็คือ การคิดพร้อมกับใส่ใจไปกับการรักตัวเอง เพราะว่านี่เป็นสิ่งหนึ่ง ที่ไม่อาจกำหนดขึ้นเองได้ โดยเฉพาะในจิตใต้สำนึกทั้งหมด พร้อมทั้งยังรวมไปถึงสติของแต่ละบุคคล หรือมนุษย์ของเรานั้นที่ถูกการคุม หากขาสติตอนไหน ความรักที่มีอยู่ก็ส่งผลไม่ให้สามารถหยุดยั้งความคิดเราได้ หรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องใด ก็ไม่สามารถที่จะทำการขัดแย้งให้เรามีสติได้อีก ก็เปรียบเหมือนความรักที่ไม่มีขีดจำกัดนั่นเอง เป็นก็เพราะว่าความรัก มักจะเกิดขึ้นกับทุกคนแบบไม่รู้สึกตัว แต่ด้วยคนเรานั้นยังมีสติ ที่จะรู้ดีรู้ชั่ว ก็ย่อมจะเป็นหนึ่งที่เป็นเหตุให้ทุกคนเกิดความคิดและไตร่ตรอง พร้อมทั้งมีการแยกแยะเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นกับตัวเอง ซึ่งในบางทีสำหรับบางคนอาจในการไตร่ตรอง โดยการกลั่นกรองไม่ค่อยได้ เป็นเหตุให้ถึงขั้นที่จะไร้สติ ซึ่งจะก่อให้เกิดโทษ เนื่องจากทุกคนขาดสตินั่นเอง ดังนั้น ความรักคือสิ่งที่ดูสวยงาม พร้อมกับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ ก็ไม่อาจมีใครตอบได้อย่างชัดเจน เนื่องจากควรรักของแต่ละบุคคลนั้น จะมีความต่างกันออกไป
 
ดูเหมือนว่า ถ้าหากว่าเรารู้จักที่รักบุคคลอื่น เราก็ควรที่จะแบ่งปันความรักนี้ มาให้กับตัวเองบ้าง แต่ว่าสิ่งเดียวที่ยังทำการค้นหาก็คือ ความจริงใจที่มีให้กัน เพราะว่าความจริงใจเหล่านี้ไม่ใช่หมายความว่า จะต้องเป็นความรักใคร่ของคนหนุ่ม คนสาว แค่นั้น แต่การกำเนิดความรัก ด้วยการเริ่มด้วยความบริสุทธิ์ใจให้แก่กัน สิ่งนี้เป็นการเริ่มความรักที่ดีที่สุดแล้ว เพราะเรานั้นไม่สามารถที่จะเลือกรักใครได้ และเลือกให้ใครได้รับความบริสุทธิ์ใจด้วยซ้ำ