Category: ความรัก

รู้จักว่าจะรัก ก็ต้องรู้จักที่จะรักตนเองให้ได้เสียก่อน

สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจ ผ่านเรื่องราวของความรักใคร่ ถือว่ามีอยู่หลากหลายรูปแบบ และถึงแม้ว่าความรักใคร่ เริ่มต้นด้วยการส่งให้แก่กัน โดยจะใช้ความบริสุทธิ์ใจเป็นสื่อกลาง พร้อมกับจะก่อให้เกิดความรักภายในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าเพศใดก็ตาม ก็อาจมีความรักให้กันได้ มิใช่จะมีแค่ชายหญิงเท่านั้น แต่ทว่าหญิงรักหญิง ชายรักชาย หรือแม่กระทั่งรักแบบเพื่อน ก็สามารถมอบให้กันได้คะ   ไม่ว่าเราจะรู้สึกชอบใคร รักใคร แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทุกท่านขาดไม่ได้ นั่นก็คือ การคิดพร้อมกับใส่ใจไปกับการรักตัวเอง […]