ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ

จิตวิทยา

ชีวิตของคนเราในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะมี 2 ด้านเสมอ อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมุมไหนบางครั้งการที่เราไม่มีบางสิ่งบางอย่างก็กลับทำให้เรามีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าเดิม

        เหรียญมีสองด้านเสมอ มนุษย์ก็มีสองด้านเช่นกันทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ดี ทั้งด้านมืดและด้านสว่าง  อยู่ที่ว่าเราจะเปิดเผยด้านใดออกมามากวว่ากัน ในชีวิตของคนๆหนึ่งมักมีมุมมืดเสมออยู่ที่ว่าเราจะออกมาจากมุมมืดได้อย่างไรบางคนใช้เวลาไม่นานก็ออกมาจากมมุมมืดได้แต่บางคนใช้เกือบครึ่งชีวิตก็ยังหาทางออกมาไม่ได้เหมือนที่ในทุกวันนี้หาทางออกไม่ได้ถึงกับต้องฆ่าตัวตาย บางคนหาทางออกได้โดยใช้ความคิดความอดทนและก็ปล่อยวางสิ่งนั้นได้

       เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตของคนเรา ใช่ว่าจะมีด้านมืดเพียงด้านเดียว จงบอกกับตัวเองเสมอว่าในวันข้างหน้าต้องมีแสงสว่างอย่างแน่นอน เมื่อเจอกับมันก็ควรคิดด้วยสติปัญญาและมีความอดทน ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน เพียงแค่เรามีสติ และรู้จักแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดมากกว่าอารมณ์ เพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอ